SSPF. Forever young.
Jaarverslag 2020 - Stichting Shell Pensioenfonds
Uw pensioen, uw toekomst
Love your future. Shell Pensioen

Beleggingsresultaten

2020 was een bijzonder en spectaculair beleggingsjaar. Aan het begin van het jaar zorgden de snelle verspreiding van het coronavirus en de lockdown maatregelen voor de snelste correctie van aandelen ooit. Hoe heeft SSPF in dat buitengewoon uitdagende jaar gepresteerd?

Ontwikkelingen:

 • Flink negatieve rendementen in het eerste kwartaal van 2020.
 • In de navolgende kwartalen lieten de financiële markten hun veerkracht zien.
 • Door ingrijpen van overheden die massale steunpakketten introduceerden werd de economie
  op gang gehouden.
 • Centrale banken schuwden niet om hun volledige instrumentarium in te zetten om de markten te stimuleren.
 • De verkiezing van Joe Biden als president van de VS en het op de markt komen van de eerste vaccins (gepaard met een hoge vaccinatie-effectiviteit) in november hebben de markten eveneens goed gedaan.
 • Ondanks het zeer turbulente jaar konden aandelen het jaar afsluiten met een positief rendement.
Figuur 1. Ontwikkeling van aandelen ontwikkelde markten
(MSCI World Total Return Indexin euro). Bron: Bloomberg

Figuur 1. Ontwikkeling van aandelen ontwikkelde markten 
(MSCI World Total Return Indexin euro). Bron: Bloomberg
Figuur 2. Ontwikkeling van de rente (20-jaars euro swap rente). Bron: Bloomberg

Figuur 1. Ontwikkeling van aandelen ontwikkelde markten 
(MSCI World Total Return Indexin euro). Bron: Bloomberg

De diepte in:

 • Deelportefeuille Return Seeking Assets behaalde een rendement van 4,1 procent.
 • Dit positieve rendement is met name te danken aan de sterke resultaten van Aandelen, Private Equity
  en Hedgefondsen.
 • Hedgefondsen hebben in 2020 aangetoond van grote toegevoegde waarde te zijn in zowel neerwaartse als in zeer beweeglijke financiële markten.
 • De categorie Hedgefondsen behaalde een outperformance van 4,7% door te beleggen in de juiste fondsmanagers en strategieën.
 • Alleen de categorie Vastgoed liet in 2020 een overall negatief rendement zien: - 4,4 procent.
 • De negatieve performance van de vastgoedportefeuille komt onder meer door de lage waardering van kantoorpanden en winkelcentra. Deze hebben het niet goed gedaan oor de coronamaatregelen, waarin thuiswerken en lockdowns de overhand hadden.
 • De Matching portefeuille, met als doel het bijhouden van de waarde van de verplichtingen, behaalde een rendement van 13,3 procent. 

Deze portefeuille heeft met opzet een hoge rentegevoeligheid. Door de forse rentedaling behaalde de portefeuille een hoog rendement. De portefeuille Liquidity & Investment Grade assets behaalde een positief rendement van 1,8 procent en presteerde 0,4 procent beter dan de benchmark. De behaalde outperformance is onder andere te danken aan de beleggingen in Nederlandse hypotheken, de beleggingen in AAA Collateralized Loan Obligations (CLO’s) en het inspelen op de lage inflatieverwachtingen gedurende 2020.

Goed om te weten

 • Overall behaalde SSPF een beleggingsresultaat van 4,5 procent.
 • Het belegd vermogen groeide van 30,3 naar 31 miljard euro.
 • Het fonds scoorde daarmee 0,2% beter dan de meetlat (benchmark).
 • De vermogensbeheerkosten waren 0,65 procent.
 • Het gemiddelde beleggingsresultaat over de afgelopen 10 jaar is plus 7,8 procent.
 • De beleidsdekkingsgraad eind 2020 is 108,4 procent.
 • Dit betekent dat er niet kan worden geïndexeerd. SSPF mag van de wetgever pas indexeren als de dekkingsgraad structureel boven de 115 procent ligt.
 • De rente is in 2020 met ongeveer 0,6%-punt gedaald.
 • Een dalende rentebeweging resulteert in positieve resultaten op de obligatieportefeuille. Tegelijkertijd heeft de rentedaling een sterk opdrijvend effect op de waarde van de toekomstige pensioenuitkeringen (verplichtingen) van het fonds.
 • In totaal werd er 810 miljoen euro aan pensioenen uitgekeerd.
 • SSPF telt 32.368 deelnemers, waarvan 18.780 gepensioneerden.

Ins & Outs

Leesinterview beleggingsbeleid met Arnold Gast