SSPF. Forever young.
Jaarverslag 2020 - Stichting Shell Pensioenfonds
Uw pensioen, uw toekomst
Love your future. Shell Pensioen

Leesblog Kenan Yildirim

Een buitengewoon jaar

Het grote rode kruis door het getal 2020 op de cover van Time Magazine was misschien wel even veelzeggend, als afkeurend, als hoopvol. Wat viel er verder nog te zeggen over een jaar dat ons met zoveel vragen achterliet? Streep erdoorheen. Op naar nieuwe horizonten.

In mijn optiek is 2020 vooral een buitengewoon jaar geweest. Buitengewoon in geopolitiek opzicht met de gespannen verhouding tussen Amerika en China, de verkiezingen in de Verenigde Staten, het mogelijke effect van Brexit en de Europese begroting inclusief Coronaherstelfonds. Daarbinnen heeft het virus het ons buitengewoon lastig gemaakt. Met financiële markten die bij het uitbreken van Covid-19 de grootste naoorlogse daling meemaakten, maar vrij vlot daarna een stand bereikten alsof er niets aan de hand was. Intussen bleef de rente verder dalen, werd thuiswerken het ‘nieuwe normaal’ en de anderhalvemetersamenleving (aan elkaar geschreven) een woord in de Dikke van Dale.

In weerwil van al die buitengewone ontwikkelingen is Shell Pensioen erin geslaagd om de pensioenfondsen goed in de lucht te houden. Natuurlijk was het alle hens aan dek. Waarbij we de crisis door de pandemische situatie niet in één ruimte met elkaar het hoofd konden bieden, maar digitaal dienden te managen. Dat betekende elke maand zo’n 30.000 betalingen aan pensioengerechtigden van Shell, die nauwkeurig en tijdig moesten worden uitgevoerd. Evenals het zorgvuldige beheer van de beleggingen en het beheersen van de risico’s die met het uitvoeren van een pensioenfonds gepaard gaan.

“SSPF is erin geslaagd goed
te presteren”

Een buitengewone uitdaging

Met enige trots en optimisme kan ik daarom naar de toekomst kijken. De beleggingen zijn adequaat beheerd en de risico’s effectief gemanaged. Als je zo’n periode goed met elkaar kunt doorkomen, is dat reden voor dankbaarheid. Te meer omdat menig ander pensioenfonds afgelopen jaar in een financieel veel lastiger situatie terecht is gekomen.

In 2021 zal een belangrijk deel van onze aandacht worden opgeëist door voorbereidingen op een nieuw pensioenstelsel. Eind 2020 heeft het kabinet hiertoe concept wetteksten gepubliceerd. Dit biedt ons de gelegenheid om binnen de toekomstige kaders met gerichte pensioenoplossingen te komen. Wat dat betreft hebben we met ons nieuwe fonds SNPS al een uitstekende voorloper in huis. Hiervoor kregen we recentelijk nog de IPE Award, een internationale vakprijs voor het beste pensioenfonds in Nederland vanwege de goed doordachte en innovatieve pensioenregelingen.

Hoe het ook zij, onder de streep gaat het om uw huidige of toekomstige pensioen. Dat heeft onze volle aandacht.

In gewone en buitengewone jaren.

Namens het bestuur

Kenan Yildirim, geeft namens het Bestuur van SSPF een overzicht van een aantal belangrijke ontwikkelingen in 2020.