SSPF. Forever Young.
Jaarverslag 2021 - Stichting Shell Pensioenfonds
SSPF. Forever Young.

Jaarverslag 2021 - Stichting Shell Pensioenfonds

8 ontwikkelingen waarom 2021 een uniek beleggingsjaar was

Ondanks aanhoudende zorgen over het coronavirus werd 2021 een bijzonder en spectaculair beleggingsjaar.

1. Boost door vaccins

Ongekend snel economisch herstel: COVID-19 vaccins werkten als katalysator.

2. Groei ondanks zorg

Het coronavirus bleef het nieuws domineren en er waren op meerdere momenten lockdown maatregelen nodig. Toch waren economie en maatschappij beter bestand tegen de coronamaatregelen. Hierdoor wisten bedrijven oplopende omzetten en winsten te rapporteren.

3. Historisch sterk aandelenjaar

Het herstelvermogen van de economie heeft geleid tot positieve aandelenrendementen. Zo lieten aandelenmarkten een indrukwekkende koersstijging zien, hetgeen heeft geleid tot een historisch sterk aandelenjaar (zie figuur 1).

Figuur 1. Ontwikkeling van aandelen ontwikkelde markten
(MSCI World Total Return Index in euro). Bron: Bloomberg

4. Tekort aan chips en historisch lage werkloosheidscijfers

Het economisch herstel leidde tot krapte op de arbeidsmarkt met historisch lage werkloosheidcijfers in onder andere Nederland en Amerika. Daarnaast waren er leveringsproblemen voor verschillende sectoren zoals bijvoorbeeld de automotive industrie (chiptekort). Ook het vastlopen van de Ever Given in het Suezkanaal hielp niet mee om de leveringsproblemen het hoofd te bieden.

5. Onrust over rente en inflatierisico’s

Na de zomer waren het vooral de oplopende inflatiecijfers die het nieuws domineerden. Niet alleen in Europa liep de inflatie snel op, maar ook in Amerika. In Nederland publiceerde het CBS eind 2021 een inflatiecijfer van maar liefst 5,7 procent. Eind 2021 haalden centrale banken als gevolg van de oplopende inflatie hun voet van het gaspedaal van stimuleringsmaatregelen om inflatie in 2022 meer te beteugelen.

6. Ruimschoots positieve resultaten

Door alle ontwikkelingen was 2021 (net als 2020) een bewogen jaar, maar wel een jaar waarin bijna alle beleggingscategorieën ruimschoots positief zijn geëindigd. Het pensioenfonds heeft dan ook het jaar 2021 afgesloten met een positief rendement van 9,0 procent (2,7 miljard euro). Hiermee doet het pensioenfonds het 1,3% beter dan de meetlat (benchmark).

7. Rente

De rente is in 2021 eveneens niet ongemoeid gebleven. Nadat in 2020 de rente was gedaald, is de rente in 2021 weer gestegen (zie figuur 2). Een stijgende rente betekent goed nieuws voor het pensioenfonds. Een hogere rente betekent dat het pensioenfonds minder geld in kas hoeft te hebben om de pensioenen te dekken. Hierdoor heeft een stijgende rente een positief effect op de dekkingsgraad van het pensioenfonds.

Figuur 2. Ontwikkeling van de rente (20-jaars euro swap rente). Bron: Bloomberg

8. Volledige indexatie en inhaalindexatie

Door de goede resultaten wist SSPF de pensioenen volledig te indexeren en de misgelopen indexatie uit 2020 in te halen.

Figuur 3. *Omvat cash, cash equivalents en currency swaps, waarvoor de performance en benchmark niet vastgesteld worden.

Spectaculair beleggingsjaar: Podcast Beleggingsresultaten 2021

In het jaar dat in Nederland de eerste vaccinaties werden gezet, aanhangers van Trump Capitol Hill bestormden, Kaag op de tafels danste en Angela Merkel afscheid nam, beleefde de wereld een spectaculair beursjaar. Maar wat betekent dat voor uw pensioen? Shell pensioen boekt unieke resultaten.