SSPF. Forever young.
Jaarverslag 2020 - Stichting Shell Pensioenfonds
Uw pensioen, uw toekomst
Love your future. Shell Pensioen

Interview met Bas van der Leer

‘Dat ons risicomanagement op orde is, blijkt wel uit het afgelopen jaar’

In gesprek met Bas van der Leer, bestuurslid en ’sleutelfunctiehouder-risicobeheer.’

“In mijn rol als sleutelfunctiehouder-risicobeheer houd ik overzicht op de risico’s waarmee SSPF mogelijk te maken kan krijgen. Het gaat in totaal om ruim 40 financiële en niet- financiële bedreigingen. Daarnaast ben ik verantwoordelijk voor het totale risicomanagement. Ik rapporteer hierover aan het bestuur en de Raad van Toezicht. De finance manager van SPN, Jan Kees Smit, is de vervuller van de ‘sleutelfunctie- risicobeheer’. Samen met zijn team controleert hij of de geformuleerde beheersmaatregelen correct worden uitgevoerd en wat het resultaat daarvan is.”

“Dat ons risicomanagement op orde is, blijkt wel uit het afgelopen jaar”

Risico’s verkleinen

“Wat mij aanspreekt aan risicomanagement is de enorme uitdaging waarmee je te maken hebt. Alle systemen moeten zo ingericht zijn dat risico’s worden beperkt en je voorbereid bent wanneer een bedreiging zich daadwerkelijk voordoet. Dat ons risicomanagement op orde is, blijkt wel uit het afgelopen jaar. We hebben de belangrijkste financiële en niet- financiële risico’s tijdig kunnen vaststellen. Ondanks de uitbraak van het coronavirus waren er geen interventies en correcties nodig op procesniveau en konden alle processen doorgang vinden. Dat is best iets om trots op te zijn, omdat het laat zien dat ons risicoproces goed werkt. Het is fijn als je de risico’s kent, maar als je de beheersing niet op orde hebt, ben je nergens.”

Goed om te weten

Bas van der Leer werkt als senior Supply Chain Lead bij Shell en is sinds 2017 bestuurslid van SSPF. Daarnaast is hij sleutelfunctiehouder risicomanagement
en houdt hij overzicht over het totaal
aan risico’s.