SSPF. Forever young.
Jaarverslag 2020 - Stichting Shell Pensioenfonds
Uw pensioen, uw toekomst
Love your future. Shell Pensioen

Interview met Henk Burks, lid verantwoordingsorgaan

“Iedereen heeft een andere achtergrond, waardoor we elkaar goed aanvullen”

Henk Burks (65), gepensioneerd en sinds juli 2020 lid van het verantwoordingsorgaan (VO). Woont in Gouda.

“Met heel veel plezier heb ik 32 jaar voor Shell gewerkt. In diverse rollen, maar allen binnen HR. Zo was ik als HR-manager werkzaam voor een aantal werkmaatschappijen en ben ik ook een aantal jaren verantwoordelijk geweest voor het arbeidsvoorwaardenbeleid van Shell in Nederland, in een periode dat er veel wijzigde op pensioengebied. Zo ben ik nauw betrokken geweest bij de pensioenherziening van 2015, met de introductie van de middelloonregeling. Ik heb toentertijd zeer intensief met het pensioenfonds samengewerkt en met het team ook de netto-pensioenregeling geïntroduceerd.”

Efficiënte samenwerking

“Sinds 1 juli 2018 ben ik met pensioen. Omdat ik al de nodige kennis op het gebied van Pensioentoezeggingen in huis had, voelde het als een logische vervolgstap om aan de slag te gaan in het verantwoordingsorgaan. Ik ben in de zomer van 2020 gestart, waardoor mijn deelname tot nu toe steeds vanuit huis plaatsvond. Dat is jammer, zeker als nieuwkomer. Gelukkig verloopt de samenwerking binnen het verantwoordingsorgaan zeer goed. Vanwege de verschillende achtergronden en kennis van de leden is er voor elk terrein voldoende kennis in huis en vullen we elkaar goed aan. Gezamenlijk houden wij ons in het overleg met het bestuur bezig met alle facetten van het fonds en brengen we advies uit over zaken zoals de pensioenpremie en het communicatiebeleid. In het jaarverslag van SSPF doen we verslag over de verantwoording die we van het bestuur hebben afgenomen.”

“Ik ben in de zomer van 2020 gestart, waardoor mijn deelname tot nu toe steeds vanuit huis plaatsvond” 

Nieuw pensioenstelsel

“De pensioenwereld is nogal in beweging, eigenlijk al sinds 2011. Ik ben in 2013 ook nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van de SNPS-regeling, die veel overeenkomsten heeft met het nieuwe pensioenstelsel dat nu in Den Haag wordt uitgewerkt. Ik vind het boeiend om de transitie naar dat nieuwe stelsel (dat uiterlijk per januari 2026 zijn beslag moet krijgen) als lid van het verantwoordingsorgaan van redelijk dichtbij mee
te maken.”